Namn på Föreningen
Adress till träningslokal
Totalt antal medlemmar
Huvudsaklig Kampsport:
Föreningens Huvudinstruktör:
Föreningens Hemsida:
Kontaktperson: (Namn)
Telefonnummer (kontaktpers.)
E-mail (kontaktpers.)
 Härmed ansöker vi om medlemskap i Swedish Kickboxing Association
Namn på person som gjort ansökan
Uppdrag i föreningen:
 

Copyright År© 2019. All Rights Reserved.